Nawigacja

Poniedziałek 28.09.2020

 • LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH - TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH - TECHNIK SPEDYTOR

 • BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

 • 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego ”Cześć i Chwała Bohaterom”

  76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego ”Cześć i Chwała Bohaterom”

  W dniu 01.08.2020 delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła
  w uroczystości patriotycznej poświęconej 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizatorem uroczystości, która odbyła się przed pomnikiem Orła Białego były władze samorządowe miasta i gminy Karczew na czele z Burmistrzem Karczewa Panem Michałem Rudzkim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Piotrem Żelazko. Delegacja uczniów klas wojskowych pod dowództwem kadeta Kacpra Śramy stanowiła asystę honorową uroczystości.

  Prowadząca uroczystość Pani Angelika Piwek tuż przed godziną 17.00 przywitała licznie zgromadzoną społeczność miasta i gminy, przedstawiła program uroczystości oraz podkreśliła, że ”mimo że od Powstania dzieli nas coraz dłuższy czas, to hołd złożony bohaterom, jest hołdem nie tylko dla przeszłości-jest  hołdem ku przyszłości. Musimy pielęgnować pamięć o tym wydarzeniu, ponieważ powstanie to stworzyło moralną postawę naszej wolności oraz naszej niepodległości”.

   Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego dokładnie o godz.17.00 zawyły syreny
  w całym mieście, rozbłysły biało-czerwone race odpalone przez miejscowych strażaków OSP, zgromadzeni uczestnicy uroczystości oddali cześć Bohaterom Powstania. Po chwili zadumy wystąpienia okolicznościowe wygłosili Pan Michał Rudzki oraz Piotr Żelazko. Obaj Panowie podkreślili, że Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

   Po wystąpieniach okolicznościowych uczniowie–kadeci przeprowadzili Apel Pamięci, który odczytał szeregowy 6 Mazowieckiej Brygady WOT a zarazem kadet klasy wojskowej Damian Matysiak. Po przeprowadzaniu Apelu Pamięci uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Na koniec uroczystości jeszcze raz oddano hołd Bohaterom Powstania minutą ciszy. Orkiestra Dęta OSP Karczew odegrała sygnał „Śpij Kolego”. Oprócz uczniów-kadetów w uroczystościach patriotycznych wzięła udział kadra pedagogiczna na czele z dyrektor szkoły Panią Ewą Kowalik, Panią Grażyną Szot, Panią Agnieszką Szokało, Panem Januszem Nosalem oraz tegoroczny absolwent szkoły (klasa wojskowa) Pan Mikołaj Chudek.

   Dyrekcja szkoły oraz nauczyciel przysposobienia wojskowego dziękują następującym uczniom kadetom klas wojskowych za duży wysiłek, zaangażowanie w organizację uroczystości oraz wyrażają podziw za prezentowaną postawę patriotyczną: Kacper Śrama,  Kacper Drużbalski, Maksymilian Żuraw-Sikora, Antoni Hądzlik, Jakub Wedelsted, Kacper Wedelsted, Diana Krawiec, Katarzyna Koperska, Wiktoria Rossa, Danielewski Romuald, Rafał Najman, Damian Matysiak.

   

 • REKRUTACJA

  Prezentujemy i przypominamy absolwentom szkół podstawowych o zbliżającej się rekrutacji.

  Czekamy na Was!!!

  Już wkrótce więcej informacji.

 • #GaszynChallenge #TosiaChallenge

  Zespół Szkół im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie przedstawia: 

  #GaszynChallenge #TosiaChallenge

  Dziękujemy za nominację

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie.

  https://www.facebook.com/watch/?v=202059867763847

  Nominujemy:

  - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie

  - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

  - 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

  Zadanie jest proste- nagrywacie jak robicie 10 pompek, nominujecie kolejne osoby/instytucje, a następnie wpłacacie min. 5zł jeśli wykonaliście zadanie lub min. 10zł jeśli zadania nie wykonaliście.

  Link do zbiórki poniżej https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie

 • Zdalna szkoła +

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Rok szkolny 2019/2020 był inny niż wszystkie dotychczasowe. Również jego zakończenie w tym roku odbyło się w szczególnych warunkach. Jednak miło Nam było spotkać Was i choć na chwilę z daleka życzyć udanych i zdrowych wakacji.

  W tym roku niezmiernie miło Nam było wręczyć 4 świadectwa z czerwonym paskiem - Klaudii, Jakubowi i Maksymilianowi z klasy 2ac o profilu technik spedytor oraz Damianowi z klasy 3a o profilu technik pojazdów samochodowych. Gratulujemy zachowania bardzo wysokich wyników w nauce w ciągu całego roku szkolnego. Jesteście motywacją dla innych, a My jesteśmy z Was dumni!

  Drodzy Uczniowie oraz Rodzice, kolejny rok szkolny za nami. Dziękujemy za Wasze duże zaangażowanie. Pokazaliście, że nie ma rzeczy niemożliwych, a nauka zdalna może być przyjemna.

  W imieniu całej Rady Pedagogicznej życzymy Wam udanych wakacji i przede wszystkim zdrowych. Widzimy się we wrześniu!

 • Terminy egzaminów poprawkowych

  Terminy egzaminów poprawkowych  za rok szkolny 2019/20

  Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 24.08.2020r  (poniedziałek )  godz. 10.00

  Język rosyjski    25.08.2020r.(wtorek)  godz.10.00

     Matematyka    25.08.2020r.(wtorek)    godz.11.00     

 • Harmonogram zakończenia roku szkolnego

 • Rekrutacja 2020/2021

 • REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE

 • INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI

   

  Wniosek kandydata wydrukowany z systemu elektronicznego naboru, podpisany przez obydwoje rodziców, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, należy  złożyć w terminie od 15 czerwca do  10 lipca br. ( do godz.15.00):

  1. w wersji papierowej bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

  Dokumenty składamy w zaklejonej kopercie, z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego numerem logowania w systemie elektronicznego naboru i numerem telefonu rodzica - do skrzynki podawczej wystawionej w szkole. Przy składaniu kopert obowiązuje reżim sanitarny ( maseczka na twarzy i rękawiczki jednorazowe).

  LUB

  2. w wersji elektronicznej – scan wniosku i załączników lub zdjęcie wniosku
  i załączników na adres email szkoły pierwszego wyboru
  :

  1. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 26 czerwca do 10 lipca br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał świadectwa.
  2. Kopię zaświadczenia OKE  z egzaminu  ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca do  4 sierpnia br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.  W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał zaświadczenia OKE
  3. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie 13 sierpnia – 18 sierpnia br.
    (do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE , potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.
  4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

  - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  -  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

  - orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

 • INFORMACJE

 • TECHNIKUM

 • Szkoła branżowa

 • Dni wolne od zajęć

 • Harmonogram konsultacji

 • HARMONOGRAM KONSULTACJI

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  05-480 Karczew,
  ul.Kard.St.Wyszyńskiego 4
 • tel.fax.(022)788-24-00

Statystyka

liczba odwiedzin: 6804157