Nawigacja

Sobota 11.07.2020

 • REKRUTACJA

  Prezentujemy i przypominamy absolwentom szkół podstawowych o zbliżającej się rekrutacji.

  Czekamy na Was!

  Już wkrótce więcej informacji.

 • #GaszynChallenge #TosiaChallenge

  Zespół Szkół im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie przedstawia: 

  #GaszynChallenge #TosiaChallenge

  Dziękujemy za nominację

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie.

  https://www.facebook.com/watch/?v=202059867763847

  Nominujemy:

  - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie

  - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

  - 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

  Zadanie jest proste- nagrywacie jak robicie 10 pompek, nominujecie kolejne osoby/instytucje, a następnie wpłacacie min. 5zł jeśli wykonaliście zadanie lub min. 10zł jeśli zadania nie wykonaliście.

  Link do zbiórki poniżej https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie

 • Zdalna szkoła +

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Rok szkolny 2019/2020 był inny niż wszystkie dotychczasowe. Również jego zakończenie w tym roku odbyło się w szczególnych warunkach. Jednak miło Nam było spotkać Was i choć na chwilę z daleka życzyć udanych i zdrowych wakacji.

  W tym roku niezmiernie miło Nam było wręczyć 4 świadectwa z czerwonym paskiem - Klaudii, Jakubowi i Maksymilianowi z klasy 2ac o profilu technik spedytor oraz Damianowi z klasy 3a o profilu technik pojazdów samochodowych. Gratulujemy zachowania bardzo wysokich wyników w nauce w ciągu całego roku szkolnego. Jesteście motywacją dla innych, a My jesteśmy z Was dumni!

  Drodzy Uczniowie oraz Rodzice, kolejny rok szkolny za nami. Dziękujemy za Wasze duże zaangażowanie. Pokazaliście, że nie ma rzeczy niemożliwych, a nauka zdalna może być przyjemna.

  W imieniu całej Rady Pedagogicznej życzymy Wam udanych wakacji i przede wszystkim zdrowych. Widzimy się we wrześniu!

 • Terminy egzaminów poprawkowych

  Terminy egzaminów poprawkowych  za rok szkolny 2019/20

  Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 24.08.2020r  (poniedziałek )  godz. 10.00

  Język rosyjski    25.08.2020r.(wtorek)  godz.10.00

     Matematyka    25.08.2020r.(wtorek)    godz.11.00     

 • Harmonogram zakończenia roku szkolnego

 • Rekrutacja 2020/2021

 • REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE

 • INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

  NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI

   

  Wniosek kandydata wydrukowany z systemu elektronicznego naboru, podpisany przez obydwoje rodziców, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, należy  złożyć w terminie od 15 czerwca do  10 lipca br. ( do godz.15.00):

  1. w wersji papierowej bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

  Dokumenty składamy w zaklejonej kopercie, z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego numerem logowania w systemie elektronicznego naboru i numerem telefonu rodzica - do skrzynki podawczej wystawionej w szkole. Przy składaniu kopert obowiązuje reżim sanitarny ( maseczka na twarzy i rękawiczki jednorazowe).

  LUB

  2. w wersji elektronicznej – scan wniosku i załączników lub zdjęcie wniosku
  i załączników na adres email szkoły pierwszego wyboru
  :

  1. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 26 czerwca do 10 lipca br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał świadectwa.
  2. Kopię zaświadczenia OKE  z egzaminu  ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca do  4 sierpnia br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.  W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał zaświadczenia OKE
  3. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie 13 sierpnia – 18 sierpnia br.
    (do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE , potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.
  4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

  - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  -  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

  - orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

 • INFORMACJE

 • TECHNIKUM

 • Szkoła branżowa

 • Dni wolne od zajęć

 • Harmonogram konsultacji

 • HARMONOGRAM KONSULTACJI

 • Zarządzenia

 • Zajęcia

 • Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

 • Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

  Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

  Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

  od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

  Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

  Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

  Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

  Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

  Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

  Z wyrazami szacunku

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej 

  Załączniki:

  1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

  2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

  3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

  4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c  

  5.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

  6.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  05-480 Karczew,
  ul.Kard.St.Wyszyńskiego 4
 • tel.fax.(022)788-24-00

Statystyka

liczba odwiedzin: 5743792