Nawigacja

Poniedziałek 27.01.2020

 • 14.01.2020

  Moduł Kadry z Karczewa został zmodyfikowany

 • 28. Finał #WOŚP

  28. Finał #WOŚP

  28. Finał #WOŚP, 12.01.2020 W tym roku Zespół Szkół im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie wspomógł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie tylko wolontariuszami, ale również fantami na loterię. W tym roku zbieraliśmy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Serdecznie dziękujemy każdej osobie, która się do tego przyczyniła oraz naszym wolontariuszom!  Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

 • 12.01.2020

  Moduł Plan lekcji został zmodyfikowany

 • Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej

  Przypominamy, uczniom jak i rodzicom, że wszyscy uczniowie naszej szkoły mogą wypełnić formularz dzięki, któremu, będą mogli wziąć udział w

  BEZPŁATNYCH KURSACH SZKOLENIOWYCH

  Wejście poprzez link lub poprzez naszą stronę zakładka - Projekty unijne - Kadry z Karczewa

    LINK DO FORMULARZA 

   

 • 09.01.2020

  Przypominamy, że 10.01.2020 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum

 • Wigilie klasowe w Zespole Szkół

  Uczniowie klas 1ag i 1cg zorganizowali wigilie klasowe, tym samym zapoczątkowując tegoroczne wigilie szkolne. Tradycyjnie łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia, zaśpiewali kolędy i przystąpili do wieczerzy. Fot. W. Luśnia

 • Koncert profilaktyczno - wychowawczy

  W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się koncert profilaktyczno-wychowawczy Orkiestry Dni Naszych. Już po raz kolejny mogliśmy gościć zespół, który z każdym wystąpieniem trafia w sedno podejmowanego problemu. Tematem przewodnim dzisiejszego koncertu był "Hejt i mowa nienawiści".

 • Prezentacja nowej mapy

  Szanowni Państwo,

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

  - Sobota 14 grudnia godz. 16.oo

  Prezentacji mapy towarzyszyć będzie bardzo ciekawa wystawa poświęcona powstaniom śląskim w związku z obchodami 100-lecia niepodległości Polski.

 • Szkolenie w Klubie Strzelectwa Sportowego KSS ”Snajper” Garwolin

  W dniu 9.12.2019 kadeci-uczniowie klas wojskowych szkoły uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim na obiekcie szkoleniowym Klubu Strzelectwa Sportowego KSS ”Snajper” Garwolin. Celem szkolenia było nabycie i doskonalenie umiejętności strzelania z broni sportowej (kbks) oraz broni centralnego zapłonu(pistolet). Szkolenie strzeleckie prowadzili : kierownik strzelania-Prezes KSS „Snajper” Pan Jerzy Mitek oraz opiekun klas wojskowych szkoły Pan mjr. rez. Janusz Nosal. W szkoleniu wyróżnili się następujący kadeci-uczniowie klas pierwszych; Hubert Stelmach, Dawid Piekart, Antoni Hądzlik, Antoni Pokora, Jan Baciński, Krystian Nowak, rewelacją szkolenia była postawa dziewcząt klas pierwszych. Wyróżniły się kadetki: Wiktoria Kulka, Wiktoria Rossa, Kinga Auguścińska, Diana Krawiec, Aleksandra Parol, Wiktoria Wyszomirska, Sandra Sobieraj. Wśród uczniów –kadetów klas starszych bardzo dobre wyniki osiągnęli kadeci: Kacper Drużbalski, Damian Kowalczyk, Cezary Sobotka, Anna Dymowska. Na szczególne wyróżnienie zasługują kadeci, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki ze strzelania z pistoletu na odległość 25 m(strzelanie wojskowe)-cel figura bojowa 23 p(popiersie z pierścieniami) są to kadeci: Jakub Wedelsted, Krystian Nowak, Antoni Hądzlik, Wiktoria Kulka, Hubert Stelmach .Grupa szkoleniowa podczas szkolenia wyróżniła się wysoką dyscypliną i organizacją działań dzięki postawie Pani Grażyny Szot(logistyka szkolenia),a na co dzień kierownika szkolenia praktycznego szkoły oraz kadetów Damian Matysiak, Anna Dymowska oraz Kacper Śrama wyznaczonych przez kierownika wycieczki 
  mjr. Nosala do pełnienia funkcji instruktorskich.

 • Mikołajki

  6 grudnia od wielu lat jest dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. I tym razem mieliśmy przyjemność uścisnąć dłoń Mikołaja, który nagrodził słodkimi upominkami tych, którzy od początku roku szkolnego mają największą frekwencję na zajęciach dydaktycznych i praktycznych, a rózgę dostali ci, którzy opieszale podążają na zajęcia.

 • I Gala Wolontariatu- Powiat Otwocki

  5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Była to doskonała okazja do tego, aby podziękować tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla innych. Dlatego Powiat Otwocki zorganizował I Galę Wolontariatu, podczas której uhonorowano 11 wolontariuszy z naszej szkoły działających w Szkolnym Kole Wolontariatu a także w różnych prospołecznych obszarach na terenie naszego powiatu. Podczas Gali Starosta Otwocki p. Cezary Łukaszewski i Wicestarosta p. Krzysztof Kłósek wręczyli naszym uczniom pamiątkowe dyplomy i statuetki Anioła Wolontariatu.

   

  fot. Powiat Otwocki

 • Uroczyste ślubowanie

               Dzień 29 listopada każdego roku jest dniem szczególnym w życiu naszej szkoły. W tradycji szkoły jest to święto  uczniów klas wojskowych-  dzień ten w tradycji wojskowej oręża polskiego nazywany jest Dniem Podchorążego .W miniony piątek 29 listopada uczniowie-kadeci klas pierwszych innowacji pedagogicznej złożyli uroczyste ślubowanie  na sztandar szkoły a  uczniowie klasy najstarszej otrzymali  certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego ,które wręczył Pan mjr Kulig przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Garwolinie w asyście dyrektora szkoły Pani Ewy Kowalik , oraz Pana mjr rez Janusza Nosala autora innowacji. Tegorocznymi prymusami szkolenia wojskowego  zostali kadeci; Mikołaj Chudek, Maciej Borkowski, Marek Walicki, dwóch z nich a mianowicie Mikołaj Chudek oraz Marek Walicki są już pełnoprawnymi żołnierzami 6 Mazowieckiej Brygady WOT im. rotm. Witolda Pileckiego. Najmłodsi uczniowie -kadeci w obecności Pana  posła Dariusza Olszewskiego, Starosty Powiatu Otwockiego Pana Cezarego Łukaszewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Karczew Pana Michała Rudzkiego ,dowódców jednostek wojskowych  współpracujących ze szkołą, partnerów społecznych szkoły, swoich rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów ślubowali: „(...)Dochować wierności uniwersalnym wartościom/, takim jak patriotyzm i przywiązanie do tradycji narodowych,/nigdy nie splamić godności Polaka,

  Ślubuję tobie Ojczyzno  !!!

  Tak mi dopomóż Bóg!”.

  Po doniosłym akcie ślubowania  i promocji uczniów klasy czwartej uczniowie –kadeci w 189 rocznicę wybuchu Postania Listopadowego przeprowadzili uroczysty Apel Pamięci. Apel odczytał kadet Damian Matysiak. Następnie Pani dyrektor Ewa Kowalik wyróżniła  uczniów klas pierwszych którzy w naszej szkole wyróżnili się osiąganiem wysokich wyników w szkoleniu obronnym i wzorową postawą uczniowską oraz ich rodziców. Nagrodą rzeczową uczniów-kadetów a ich rodziców listem pochwalnym. Wyróżnienia otrzymali kadeci: Mikołaj Chudek, Maciej Borkowski, Marek Walicki. Aleksandra Parol, Ewa Szostak, Diana Krawiec, Natalia Żaczek, Kinga Auguścińska, Dominik Żek, Kacper Wedelsted, Igor Badura, Krystian Nowak, Antonii  Hądzlik.

  Podczas uroczystości głos zabrał między innymi starosta Pan Cezary Łukaszewski, który podkreślił, że szkoła wyróżnia się w Powiecie Otwockiem uczestnictwem w prowadzeniu i organizacji uroczystości patriotycznych.

  Rodzice uczniów ufundowali pozostałym uczniom klas wojskowych innowacji pedagogicznej drobne upominki w tym tzw.”nieśmiertelniki”

  Na zakończenie uroczystości uczniowie kadeci zaprezentowali pieśni wojskowe i patriotyczne. Święto uczniów klas wojskowych zakończyło się ogniskiem integracyjnym zorganizowanym przez rodziców.

 • Program Erasmus+

  Za nami pierwsza mobilność z projektu „Praktyki zagraniczne dla uczniów z Zespołu Szkół w Karczewie” w ramach Programu Erasmus+. Wróciliśmy z Niemiec po dwutygodniowym pobycie w Schkeuditz koło Lipska na praktyce w firmie Vitalis GmbH. Dwudziestu uczniów naszej szkoły -  beneficjentów projektu, odbyło praktykę zawodową w warsztacie napraw pojazdów samochodowych pod okiem niemieckich specjalistów – mechaników. Językami komunikowania się były język angielski i niemiecki. Uczniowie nabyli nowe umiejętności oraz wzbogacili swoją wiedzę zdobytą w szkole na przedmiotach zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz  z języka angielskiego. Podczas pobytu w Niemczech mieli okazję zwiedzić Lipsk, Drezno i Berlin, a także zrobić zakupy za kieszonkowe w Euro, które każdy z nich otrzymał.

  Była również sposobność zawrzeć nowe znajomości z młodzieżą z Hiszpanii, Węgier, Estonii, Słowacji, Ukrainy, uczestnikami projektów w ramach Programu Erasmus+. Za rok planowany jest wyjazd kolejnej grupy 20 uczniów. Program Erasmus+ pozwala młodzieży szkolnej otworzyć się na Europę, poszerzyć horyzonty, zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. Po ukończeniu udziału w praktykach uczniowie otrzymają świadectwa w języku polskim i niemieckim oraz Europass Mobilność.

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia

              Dnia 27 listopada 2019 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom z województwa mazowieckiego stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020. Jednym z wyróżnionych uczniów był uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół w Karczewie Maksymilian Żuraw-Sikora, który został wytypowany przez Radę Pedagogiczną. Maksymilian uzyskał w klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2018/2019 średnią ocen w wysokości 4,77, co stanowiło najwyższą średnią ocen wśród uczniów Technikum. Uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia w zakresie przedmiotów zawodowych w zawodzie technik spedytor. Brał udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej. Ponadto jest uczestnikiem innowacji pedagogicznej  „Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży na potrzeby obrony narodowej. Klasa wojskowa z językiem angielskim dowodzenia” realizowanej w naszej szkole. W ramach innowacji uzyskał oceny celujące z takich przedmiotów jak przysposobienie wojskowe i samoobrona. Jesteśmy dumni z Maksa i z całego serca gratulujemy jemu i jego rodzicom, życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym i stypendium w przyszłym roku. 

 • Uroczystości ślubowania uczniów klas wojskowych

  Link do  Uroczystości ślubowania uczniów klas wojskowych na sztandar szkoły oraz wręczenie certyfikatów uczniom klas czwartych.

  https://www.facebook.com/events/718511625316710/

   

 • " Piernikowanie- świąteczne pomaganie"

  " Piernikowanie- świąteczne pomaganie" Święta tuż, tuż, a w Klubie Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapachniało bożonarodzeniowymi słodyczami. 19 listopada o godz. 18 uczniowie klasy 2 ac i 1 acp pod opieką p. Magdaleny Daniel uczestniczyli w akcji charytatywnej na rzecz "Promyczka". Nasi uczniowie wzięli udział w półgodzinnym szkoleniu z przygotowania lukru, tutek oraz technik zdobienia. Efektem były pięknie przyozdobione pierniki, które następnie zostaną sprzedane mieszkańcom naszego powiatu na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego "Promyczek".

 • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

  W ubiegłym tygodniu uczniowie naszej szkoły brali udział w zmaganiach do IV etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Poziom tegorocznych pytań był na prawdę wysoki. My jednak, trzymamy kciuki, aby powtórzyć w tym roku, co najmniej osiągnięcia z ubiegłorocznej edycji.Przypomnijmy, że w zeszłym roku jako jedyna szkoła w powiecie zakwalifikowaliśmy się do etapu wojewódzkiego, gdzie reprezentowało nas 7. uczniów pod opieką pani Agnieszki Szokało.

 • OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

  W dniach 10. i 11. listopada uczniowie klas wojskowych innowacji pedagogicznej Zespołu Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości. W 101. rocznicę tych obchodów Nasi uczniowie prowadzili uroczystości patriotyczne w dwóch miastach Powiatu otwockiego, w mieście Józefów w dniu 10. listopada oraz w mieście Karczew w dniu 11. listopada. W dniu 10. listopada nasi uczniowie-kadeci przeprowadzili Niepodległościowy Apel Pamięci w ramach Pikniku Patriotycznego w Józefowie zorganizowanym przez Wspólnotę Parafialną Parafii Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem Starosty Powiatu Otwockiego Pana Cezarego Łukaszewskiego oraz władz samorządowych miasta Józefów na czele z Burmistrzem Miasta Panem Markiem Banaszkiem. W dniu 11. listopada Nasi uczniowie prowadzili główne uroczystości gminne z udziałem Pana Burmistrza Michała Rudzkiego oraz Panem Piotrem Żelazko Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy, władz samorządowych, instytucji, szkół i szerokiej wspólnoty mieszkańców gminy i miasta Karczew. Uczniowie – kadeci w sposób profesjonalny, zgodnie z ceremoniałem wojskowym zaprezentowali postawę patriotyczną wzbudzając podziw lokalnej społeczności. Oprócz uczniów-kadetów w uroczystościach patriotycznych wzięła udział społeczność szkolna na czele z Panią wicedyrektor szkoły Panią Iwoną Wyrwas, Panem Robertem Guziejko. Pracę z młodzieżą szkoły w zakresie edukacji wojskowej i wychowania patriotyczno-obywatelskiego w szkole prowadzi Pan major rez. WP. Janusz Nosal.

 • 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości

  W związku ze 101. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół w Karczewie pod opieką nauczyciela historii - Pana Piotra Gajgiera, wzięła udział w uroczystościach patriotycznych w Zuzanowie. Przy mogile żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przez władze gminy Sobienie Jeziory, panią sołtys Zuzanowa Barbarę Puszkarską-Judkowiak. Uroczystość zaszczycił swą obecnością przemówieniem Pan Piotr Zychowicz-autor książki "Wołyń zdradzony", który wygłosił krótkie przemówienie. To była dla wszystkich pouczająca lekcja historii.

 • Akademia z Okazji Święta Niepodległości

  Dnia 8 listopada 2019 r. w Zespole Szkół w Karczewie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość miała przede wszystkim przypomnieć tamte, ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje.

  Punktualnie o godz. 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy, a cześć artystyczna przygotowana przez uczniów kl. I AC pod opieką p. Magdaleny Daniel wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918r. W montażu słowno - muzycznym zobrazowano sytuację polityczną kraju tamtych wydarzeń, jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  05-480 Karczew,
  ul.Kard.St.Wyszyńskiego 4
 • tel.fax.(022)788-24-00

Statystyka

liczba odwiedzin: 3323899