• O szkole

    • 1 września 1989 roku dzwonek szkolny oznajmił rozpoczęcie roku szkolnego dla 37 uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunku "mechanik pojazdów samochodowych".     Już rok później szkoła powiększyła się o dwie nowe specjalności: "aparatowy przetwórstwa mięsa aparatowy drobiarstwa przemysłowego". Na prośbę pierwszych absolwentów ZSZ i ich rodziców w roku 1992 zostało powołane Technikum Samochodowe oraz Zasadnicza  Szkoła Zawodowa o kierunku "naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych".     Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie 1 stycznia 1993 r. została zamieniona nazwa na Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie. Rok później absolwenci szkół podstawowych mogli podjąć naukę w pięcioletnim Technikum Samochodowym. Od roku 1995 w Zespole Szkół Zawodowych powstał kierunek wielozawodowy. Uczniowie szkolili się w 10 różnych specjalnościach takich jak: fryzjer, ślusarz, sprzedawca, piekarz, stolarz, kelner, i innych. W maju tego roku odbył się pierwszy w historii szkoły egzamin dojrzałości dla absolwentów technikum.


     Z każdym rokiem Zespołowi Szkół Zawodowych przybywało nowych uczniów i nowych kierunków nauczania. Dzierżawiony od Zakładów Drobiarskich budynek stał się dla szkoły za mały.     Ówczesne władze samorządowe postanowiły zatem, iż najwyższy czas, aby wybudować siedzibę dla szybko rozwijającego się Zespołu Szkół Zawodowych. Kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkolnego został wmurowany dnia 21 października 1996r. Po dwóch latach pierwszy etap budowy został zakończony i uczniowie mogli się wprowadzić do nowego budynku dobrze wyposażonego w sprzęt, o dużych, widnych klasach.


     W maju 2000 roku szkoła otrzymała imię Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcenia sztandaru szkoły oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał ówczesny biskup diecezji Warszawsko - Praskiej  - ks. biskup Kazimierz Romaniuk.