• RADA RODZICÓW

    • Prezydium Rady Rodziców ZS w Karczewie rok szkolny 2020/2021

     przewodnicząca p.  Ewa Trzaskowska
     zastępca p. Anna Stelmach
     skarbnik p. Aleksandra Paluchow-Łukaszewsk

     Konto Rady Rodziców:

     04 8023 0009 2001 0000 0462 0001