Nawigacja

Sobota 11.07.2020

Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

 

 

Nr. zebrania

 

temat

 

Data /godzina

 

Odpowiedzialni

 

 

 

 

I

1. Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas                                    

2. Zebranie z rodzicami uczniów klas  maturalnych

  • zapoznanie z regulaminem egzaminu maturalnego ustalenia w sprawie studniówki

  • Zebranie Rady Rodziców Wybór trójek klasowych
  • sprawozdanie za miniony rok szkolny, 
  • sprawy różne

3. Sprawy organizacyjne.    

 

10.09.2019r.

godz.17.00

 

 

 

 

 


11.09.2019r.

godz.17.00

 

Dyrektor szk.

wychowawcy klas

 

 

 

 

 


Dyrektor szk.

wychowawcy klas

.

Kierownik gospodarczy

 

 

II

1.Zebranie z rodzicami i dzień otwarty.  Informacje o postępach w nauce.

2.Sprawy organizacyjne.

22.10.2019r.

godz.17.00.

Wych. klas ,wszyscy nauczyciele

III

1.Zebranie z rodzicami i dzień otwarty. Informacje o postępach w nauce

2. W klasach maturalnych informacje o  zagrożeniach oceną niedostateczną i przygotowaniach uczniów do próbnego  egz. maturalnego 

3. Sprawy różne.       

19.11.2019r.

godz.17.00.

 

 

IV

1.Zebranie z wychowawcami klas i dzień otwarty. 

2.Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze 

3.Zapoznanie rodziców z ocenami cząstkowymi z poszczególnych przedmiotów w pierwszym półroczu

4.Informacja o ocenach uczniów klasy IV za pierwsze półrocze

5.Sprawy różne

 

07.01.2020r.

 

Godz.17.00

 

 

 

Wych. klas ,wszyscy nauczyciele

 

V

1. Wywiadówka

2.Zapoznanie rodziców z wynikami nauczania i zachowania za I półrocze. 

3. Sprawy różne

 

 

04.02.2020r.

Godz.17.00

 

Wychowawcy klas

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    05-480 Karczew,
    ul.Kard.St.Wyszyńskiego 4
  • tel.fax.(022)788-24-00

Statystyka

liczba odwiedzin: 5744048