Nawigacja

Poniedziałek 28.09.2020

Erasmus

“Praktyki zagraniczne dla uczniów z Zespołu Szkół w Karczewie”

1. Terminy_szkolen.docx

2. Regulamin.docx

3. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji.docx


CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych 40 uczniów z Zespołu Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie dzięki uczestnictwu w dwutygodniowych stażach zawodowych w Niemczech w okresie realizacji projektu tj. od września 2019 r. do sierpnia 2020 r.

Cele szczegółowe projektu:

 • zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego w firmach niemieckich w zakresie specjalności technik pojazdów samochodowych,
 • ułatwienie przejścia uczniów od etapu nauki do etapu zatrudnienia,
 • poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w firmach niemieckich,
 • wzrost kompetencji językowych uczniów z zakresu języka angielskiego oraz niemieckiego, wzrost wiedzy na temat  kultury i historii Niemiec.
 • wzrost kompetencji interpersonalnych (wzrost samooceny, samodzielności) poprzez zdobycie doświadczenia w nowym środowisku kulturowym i językowym,
 • promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

 

 

Cele projektu zgodne są z celami akcji KA1 „Mobilność edukacyjna”. 

Postawione w projekcie cele ściśle wpisują się w potrzeby szkoły określone  w Europejskim Planie Rozwoju.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  05-480 Karczew,
  ul.Kard.St.Wyszyńskiego 4
 • tel.fax.(022)788-24-00

Statystyka

liczba odwiedzin: 6805045